• Serviciu de asistenta si indrumare pe probleme de protectia mediului, cu prezenta personalului nostru instruit in teren;
  • Elaborarea/implementarea unor proceduri privind identificarea, codarea si conform Legii 211/2011 - colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii;
  • Evidentierea lunara a deseurilor generate din activitatea desfasurata de client (beneficiar), care sa fie conforma cu cerintele legislatiei privind evidenta gestiunii deseurilor, respectiv HG 856/ 2002.
  • Transmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale/teritoriale de protectia mediului, conform prevederilor legale care o impun;
  • Furnizarea beneficiarului (clinetului) a unor informatii despre operatorii economici abilitati, care sa realizeze contractual colectarea (preluarea) selectiva a deseurilor rezultate din activitatea desfasurata;
  • Intocmirea/efectuarea, dupa caz, a documentatiilor/demersurilor necesare pentru obtinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului (autorizatii, acorduri, avize de protectia mediului);
  • Calcularea, dupa caz, a valorii taxelor datorate Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si intocmirea declaratiei aferenta, prevazuta de OUG 196/2005 - privind Fondul pentru Mediu;
  • Implementarea, dupa caz, a unui management complet privind gestionarea substantelor chimice si a preparatelor periculoase, in conformitate cu prevederile legale care o impun;
  • Informarea conducerii operatorului economic asupra aparitiei oricarui act normativ privind protectia mediului care are efect direct asupra activitatii desfasurate de beneficiar.
  • Participarea la obtinerea autorizatiilor integrate de mediu si la politica de prevenire a accidentelor majore;
  • Asistarea la controalele efectuate de reprezentatii APM SIBIU sau al GARZII DE MEDIU SIBIU

Pentru obtinerea unei oferte personalizate, va rugam trimiteti o solicitare la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si in cel mai scurt timp, unul din colegii nostri o sa revina cu un raspuns.